Styret

Petter Gausel
Leder

Lill Berit Gjerdevik
Nestleder

Arne Stian Aarrestad
Dirigent

Kjetil Kvalevåg
Kasserer

Lars Almås
Styremedlem

Cathrine Vea
Styremedlem

Inger-Lise Sørbø 
Varamedlem

Helen Fuglestad
Varamedlem

Søk
Driftes av Styreportalen AS